TANK 1000 -Zabezpieczenie zbiorników wodnych / zbiorników na wodę pitną

Canada Rubber TANK 1000 jest dwuskładnikową, płynną, bezrozpuszczalnikową, trwale elastyczną poliuretanową membraną. Po aplikacji tworzy bezszwową powłokę.

TANK 1000 zabezpieczy m.in. umieszczone na terenie zakładów przemysłowych zbiorniki retencyjne, zbiorniki przeciwpożarowe, szamba, baseny, oczka wodne, a także zbiorniki wody pitnej oraz przeznaczone do celów gospodarczych.