Asfalt na zimno N 900

N 900 jest to mieszanka asfaltowa z dodatkiem specjalnych rozpuszczalników bitumicznych służąca do naprawy „ na zimno”.

Aplikacja nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu lub wykwalifikowanego personelu.
Naprawiane powierzchnie są dostępne dla ruchu natychmiast po aplikacji.
Produkt nie należy do substancji niebezpiecznych lub szkodliwych.
N 900 jest odporny na wysokie temperatury, śnieg, deszcz i mróz.
Pozostaje elastyczny na dłuższy czas i nie ulega to zmianie nawet przy dużym natężeniu ruchu.
N 900 nie pęka na skutek skurczów, nie pozostaje na oponach samochodów lub innych pojazdów, jest wysoce odporny na niskie stężenia kwasów i zasad, mniej odporny na rozpuszczalniki organiczne i oleje.


Zastosowanie:
- naprawa istniejących dziur w podłożu asfaltowym, betonowym
- powierzchniowe krycie sieci dróg
- podjazdy
- mosty
- naprawa rdzeni wiertniczych

1. Należy oczyścić żądane podłoże z pyłów, kurzu, drobinek i innych nieczystości przy pomocy szczotki, miotły, odkurzaczy przemysłowych.

2. Wypełnić dziurę N 900 wg podanego zużycia, zostawiając „naddatek” materiału do ok. 1-2cm ponad powierzchnię podłoża. Upewnić się, że wszystkie rogi i krawędzie zostały uzupełnione materiałem.

3. Ubić miejsce aplikacji przy pomocy łopaty, lub kilkakrotnie przejechać po nim samochodem. Przy większych powierzchniach można posłużyć się zagęszczarką lub walcem drogowym. Podłoże jest gotowe do użycia natychmiast po zakończeniu prac.